Zlúčenia a akvizície (M&A)

Skúsenosti NSCO v oblasti obchodného práva taktiež zahŕňajú komplexnú agendu akvizícií a zlučovania spoločností a s tým súvisiace otázky od oslovenia cieľovej spoločnosti cez podporu pri príprave data roomu, vykonania due diligence a na jej základe navrhnutia optimálnej štruktúry transakcie vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie a zabezpečenia potrebných súhlasov a registrácií.