Právo obchodných spoločností

NSCO má rozsiahle skúsenosti so zakladaním obchodných spoločností vrátane následného komplexného korporačného servisu pre klienta. Máme bohaté skúsenosti taktiež s rôznymi zmenami v korporátnom živote spoločnosti, vrátane zmien súvisiacich so zmenami štruktúry spoločníkov, kapitálu, predmetu činnosti, ukončením činnosti spoločnosti a pod. Táto agenda zahŕňa aj rozsiahle skúsenosti pri uzatváraní dohôd medzi spoločníkmi upravujúcimi podrobnosti o riadení spoločnosti.