Pracovné právo

V oblasti pracovného práva NSCO poskytuje všetky bežné právne služby spojené so zamestnaneckou agendou klienta.

NSCO je schopná poskytnúť účinnú právnu pomoc aj v oblasti zákona o službách zamestnanosti so zameraním na činnosti sprostredkovania zamestnania za úhradu a vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania.