Obchodné záväzkové vzťahy

NSCO kladie veľký dôraz na poskytovanie kreatívnych právnych služieb vysokej kvality pri príprave a pripomienkovaní zmlúv a iných zaväzovacích dokumentov našich klientov, ktoré sú potrebné pre dosahovanie ich obchodných, či iných cieľov. NSCO je pragmaticky a proklientsky orientovaná kancelária, ktorá rozumie potrebám klienta a spolupracuje s klientom pri riešení zložitých otázok takým spôsobom, ktorý prináša praktické a konštruktívne riešenia.