Nehnuteľnosti

NSCO poskytuje komplexné právne služby v oblasti nehnuteľností, najmä:

  • vypracovanie komplexnej zmluvnej dokumentácie k prevodom, nájmom, či právam tretích osôb k pozemkom, stavbám, bytom, nebytovým priestorom
  • zastupovanie klientov pri rokovaniach o podmienkach zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností a odporúčanie vhodnej stratégie a rôznych alternatív riešení pri transakciách s nehnuteľnosťami
  • poskytovanie komplexnej podpory súvisiacej s agendou nehnuteľností vo vzťahu k bankám, notárom, katastru nehnuteľností, realitným kanceláriám a pod.

 

V prípade potreby je NSCO schopná okrem poskytnutia právnych služieb zabezpečiť aj ďalšie činnosti spojené s právnymi úkonmi týkajúcimi sa nehnuteľností (napr. odborné geodetické práce, znalecké činnosti a odborné posudky v oblasti geológie a životného prostredia).