Informačné technológie a duševné vlastníctvo

NSCO poskytuje právnu pomoc pre klientov podnikajúcich v oblasti informačných technológií v globálnom meradle s významným podielom medzinárodných transakcií s cudzími prvkami. Toto poradenstvo zahŕňa napríklad ochranu záujmov klientov pri rokovaniach o zmluvách, ktorých predmetom je dodanie rôznych kombinácií produktov, služieb , software v oblasti informačných technológií, ochrana duševného vlastníctva, zabezpečenie ochrany pred nekalými praktikami a pod.