Energetika, plynárenstvo

NSCO má rozsiahle skúsenosti v oblasti energetického práva, najmä plynárenského práva, geologického práva a banského práva upravujúceho prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu a podzemné skladovanie zemného plynu, vrátane právnej podpory pri medzinárodných projektoch (joint ventures) v oblasti prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu. NSCO má skúsenosti so zabezpečením komplexného právneho servisu v oblasti zmluvnej dokumentácie a nastavenia vhodnej korporátnej štruktúry v súlade s aktuálnymi medzinárodnými štandardmi v oblasti joint ventures.