Nozdrovický, Šuvert & Co. s.r.o.

Tel.: +421 907 642 507
  +421 905 733 672
  o.ske@nscoffic
 
IČO: 36 858 536
IČ DPH: SK2022625264
Ferienčíkova 7
811 08 Bratislava, Slovensko
 
 
Reg. Okr. Súd BA I., odd. Sro, Vložka číslo: 52760/B