O kancelárii NSCo

Advokátska kancelária - spoločnosť Nozdrovický, Šuvert & Co. s. r. o. („NSCO“) je nezávislou slovenskou advokátskou kanceláriou poskytujúcou široký rozsah právnych služieb.

NSCO ponúka domácim aj zahraničným klientom kreatívny prístup a poskytovanie komplexných právnych služieb pri ich obchodných aktivitách a transakciách.

NSCO rozumie potrebám klienta a dokáže mu prispôsobiť služby na mieru podľa jeho prioritných obchodných alebo iných cieľov. NSCO vie, že klienti očakávajú jednoduché, zrozumiteľné, efektívne a právne spoľahlivé riešenia pre svoje podnikanie.

Advokátska kancelária NSCO ponúka:

  • skúsenosti a znalosti v rôznych oblasti práva, a to najmä: nehnuteľností a developerskej činnosti, stavebníctva, práva obchodných spoločností, obchodného záväzkového práva, energetického práva, občianskeho práva vrátane zastupovania v súdnych konaniach a riešení sporov, správy majetku klientov, ako aj pracovného práva a práva duševného vlastníctva;
  • dynamický a flexibilný prístup, hľadanie nových riešení, silné zainteresovanie v záležitostiach klienta, rýchlu a efektívnu komunikáciu a proklientsky prístup;
  • právnu pomoc v cudzích jazykoch a to okrem slovenského jazyka aj v anglickom, nemeckom a českom jazyku.